WĘGIERSKO-POLSKA SZKOŁA SZERMIERKI SZABLĄ

WARSZAWA, LUBLIN, ŁÓDŹ, GDAŃSK, KRAKÓW, LONDYN


Image

Źródłem wiedzy, którą przekazujemy na treningach jest słynny węgierski Instytut im. Miklósa Toldiego.

Image

Sprawdź, czy jesteśmy w Twoim mieście. Grafik i cennik zajęć klasycznej szermierki szablą w naszych szkołach.

Image

Sprzęt szermierczy, którym trenujemy szermierkę wojskową. Sprawdź czego potrzebujesz do nauki.


Image

W naszych szkołach naucza wykwalifikowana karda instruktorska stale, która stale doskonali swoje umiejętności

Image

W naszym sklepie możesz zakupić naszą książkę szermierczą oraz odzież patriotyczną.

Image

Dzień Szabli powstał z inicjatywy naszej szkoły. Odbywa się raz w roku w Muzeum Wojska Polskiego.


WĘGIERSKO-POLSKA SZKOŁA SZERMIERKI SZABLĄ

Węgiersko-Polska Szkoła Szermierki Szablą zajmuje się nauczaniem wojskowej szermierki szablą według metody Węgierskiego Królewskiego Instytutu Wojskowego Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego (Toldi Miklós Honvéd Sporttanár és Vívómester képző Intézet - SPOTI). Instytut formalnie powstał w 1925 roku. Podtrzymywano, rozwijano i nauczano w nim systemu szermierki wojskowej, stanowiącego efektywną kompilację głównych szkół europejskich, która w ciągu dziejów weryfikowana była przez doświadczenia bojowe. Przed II wojną światową fechmistrze z Instytutu im. Miklósa Toldiego prowadzili szkolenia w polskich szkołach wojskowych. Bezpośrednio przyczynili się również do sukcesów polskiej szabli sportowej w czasach powojennych. Kadra narodowa prowadzona przez mjr. Jánosa Keveya, jednego z najlepszych fechmistrzów Instytutu, odniosła wiele spektakularnych zwycięstw. Wyrósł w niej m.in. szablista wszech czasów Jerzy Pawłowski. Naszym celem jest utrwalanie pamięci o szabli, która jako broń narodowa Polaków przez wieki broniła naszej niepodległości i suwerenności. Naszym uczniom staramy się również przypominać, że szabla oprócz roli oręża pełniła znacznie ważniejszą funkcję – była symbolem ducha narodu i jego pragnienia wolności.